Turvallisempi tila

Kaikissa Roso-tuotannon toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
Osallistuessasi Roson toimintaan, sitoudut näihin periaatteisiin.


Kunnioitamme toistemme fyysistä ja psyykkistä tilaa.
Jokainen osallistuu Roson toimintaan omissa rajoissaan, eikä esimerkiksi painostaminen johonkin toimintaan ole sopivaa. Hyökkäävät puheenvuorot eivät ole sopivia.

Emme syrji.
Kaikenlainen syrjivä käytös ja puhe, esimerkiksi sukupuolen, rodun tai sosiaalisen aseman perusteella on kielletty.

Emme oleta.
Kunnioitamme toistemme itsemääräämisoikeutta, emmekä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.

Emme altista ketään tahtomattaan häiritsevälle sisällölle.
Mikäli koet, että julkaisemasi sisältö saattaa herättää toisissa epämukavia tunteita, lisää ennen julkaisua sisältövaroitus. Sisältövaroituksia vaativia aiheita ovat mahdollisesti traumamuistoja herättävät aiheet, kuten väkivalta tai rasismi. Sisältövaroituksen voit merkitä kirjoittamalla esimerkiksi: “SV: seksuaalinen väkivalta”, ennen kuin varsinainen sisältö alkaa. Kuviin kannattaa lisätä tekstin lisäksi myös spoileri eli sumentava filtteri. Spoilerin saa lisättyä kuvaliitteen oikeassa yläreunassa olevasta silmä-ikonista.

Kunnioitamme tekijänoikeuksia.
Alustoillamme jaetut teokset eivät ole vapaasti käytössä, vaan yksinoikeus määritellä teosten käytöstä on lähtökohtaisesti tekijällä. Piratismi ja laittomien ohjelmistojen jako Roson alustoilla on kielletty.

Kunnioitamme yksityisyyttä.
Roson kanavilla ja yhteisössä jaetut viestit ja keskustelut on tarkoitettu yhteisölle. Niitä ei tule jakaa tai levittää eteenpäin ilman erityistä lupaa.

Annamme tilaa.
Roson toiminnassa kaikkien ääni pääsee kuuluviin ja jokainen voi olla oma itsensä. Kuuntelemme toisiamme ja puhumme kaikille ymmärrettävää kieltä.

Kannustamme ja tuemme toisiamme.
Roson toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. Jokainen meistä on vastuussa yhteisen, empaattisen, ilmapiirin luomisesta.

Huolehdimme hyvästä keskusteluilmapiiristä.
Roson serverillä keskitytään ensisijaisesti luovaan tekemiseen. Vaikeistakin asioista saa keskustella mutta asiallisesti ja muut huomioiden. Ethän siis myrkytä ilmapiiriä turhalla negatiivisuudella tai liikaa vuodata yksityisasioita muiden päälle. Jos elämäntilanne tai jokin muu asia painaa mieltäsi voit laittaa Roson työntekijöille (@Roso) yksityisviestiä ja mietitään yhdessä löytyisikö jokin taho johon voit ottaa yhteyttä.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö.
Ethän julista tai julkaise uskonnollisia, poliittisia tai maailmankatsomuksellisia kannanottoja alustoillamme. Pidättäydy myös vetoomusten ja adressien jakamisesta.

Emme toimi päihteiden vaikutuksen alaisena.

Puutumme näitä turvallisemman tilan periaatteita rikkovaan toimintaan.
Ongelmatilanteiden ratkaisu on lähtökohtaisesti ohjaajien tehtävä. Jokaisella on oikeus puuttua häiritsevään käytökseen ja kertoa asiasta Roson ohjaajille luottamuksella.

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä turvallisemman tilan periaatteista, Roson ohjaajat vastaavat mielellään.
Koska periaatteet on luotu yhteisömme turvaksi ja iloksi, kuulemme mielellämme myös parannusehdotuksia.