Yhteisön ääni kuuluu kovempaa

Hymyilevä Fanni-Laura Mäntylä seisoo Euroopan Unionin parlamentin sisäänkäynnin edessä. Tuuli heiluttaa pitkiä ruskeita hiuksia.

Yhteisön ääni kuuluu kovempaa - Fanni-Laura Mäntylän kokemuksia yhteiskehittämisestä

Kuvitellaan, että sinulla on idea, joka mielestäsi vastaa hyvin huomaamaasi tarpeeseen: miten toimit? Lähdetkö heti toteuttamaan? Luultavasti ensin juttelet siitä lähipiirissä yhden, kahden tai viiden henkilön kanssa. Idea jalostuu. Joku tyrmää ajatuksesi kokonaan ja kertoo että naapurissa tehtiin jo sama. Palaat takaisin piirustupöydän ääreen, ehkä muutaman ystävän kanssa.

Citizen Think Thank

Citizen Think Tank (CTT) on kokeilukulttuurihankkeiden Propellipäät (Kukunori) ja Lov Me (Kakspy ry) yhteinen projekti, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2019. Aloitin tuolloin CTT:n digifasilitoinnin koordinaattorina. CTTn perusajatus on muodostaa fasilitoidun eli tuetun yhteiskehittämisen alusta: tuoda yhteiskehittämisestä kiinnostuneet henkilöt yhteen ja mahdollistaa heille tila ja tuki kehittää yhdessä terveyteen, hyvinvointiin ja kultturiin liittyvää ideaa aina toteuttamiskelpoiseksi asti. CTT on kerännyt puolessa vuodessa yli sata yksityshenkilöä ja yhteisön tai yhdistyksen edustajaa Slack-alustalle, jonka tukena on käytetty myös muita verkkotyökaluja, kuten Zoom, Google Drive, Menti ja Miro. Citizen Think Tank kokeilevana projektina projektien sisällä on muuttanut muotoaan viime syksystä. Matkan varrella huomasimme, että CTT:n toiminta kiinnostaa organisaatioita ja yhteisöjä ehkä enemmän kuin yksityishenkilöitä. Olemme myös huomanneet tarpeen ei vain koota kehittäjiä kehittämisen ympärille, vaan että vahvempi sitoutuminen projektiin kumpuaa henkilökohtaisemmasta siteestä itse kehittämisen aiheeseen.

Muutos alkaa kun yksilö löytää yhteisön

Vuosi 2019 ja nyt kuluva vuosi on ollut minulle ammatillisen kasvun aikaa. Olen jo vuosien ajan toiminut vertaisena, kokemusasiantuntijana, työntekijänä ja luottamustöissäkin mielenterveysjärjestöissä. Viime vuonna pidempiaikainen haaveni yhdistää kokemustieto, jaettu asiantuntijuus ja ammattilaisymmärrys yhdeksi uudeksi asiantuntijuuden lajiksi todella nytkähti eteenpäin hakiessani ensin kansainväliselle potilasadvokaattikurssille European Patients’ Forumin kautta, ja sitten opiskelemaan Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa Stadin ammattikouluun. Citizen Think Tankin aikana suoritin opinnot loppuun molemmissa. Uskon, että haaveista ja unelmista ääneen puhuminen kannattaa. Advokaattikussilla kuulin European Health Parliamentin (EHP) toiminnasta. EHP on vuosittain 60 nuorelle terveysalan ammattilaiselle, vaikuttajalle ja sosiaalipolitiikan opiskelijalle tarjottu mahdollisuus muodostaa ja esitellä Euroopan Parlamentille poliittinen toimenpide-ehdotus EU:n ajankohtaisiin terveysaiheisiin liittyen. Tulin valituksi mukaan Mielenterveys ja hyvinvoiva työväestö -komiteaan, jonka puheenjohtajana olen mukana tekemässä komiteatyötä psykososiaalisen työturvallisuuden ja -terveyden paremman toteuttamisen puolesta koko EU-alueella.

Citizen Think Tankin kehittämisprojektien tukeminen digifasilitaattorina on opettanut minulle taitoa käydä asiaan kiinni järjestelmällisemmin. Olen oppinut pilkkomaan kysymyksen ja ehdotuksen tarpeeksi pieniin osiin ja luottamaan siihen, että asia ratkeaa helpommin kun pohdimme sitä yhdessä. Kuten CTTn yhteiskehittämisessä, me European Health Parliamentin komiteassakaan emme kehitä täysin uusia ratkaisuja ikivanhoihin kysymyksiin, työtä tekevien ihmisten hyvinvointiin, vaan toimenpide-ehdotuksessamme alleviivaamme niitä toimia ja keinoja, jotka ovat jo jossain päin Eurooppaa hyväksi havaittuja. Kehotamme myös yhteistyöhön julkisen ja yksityissektorin sekä järjestökentän ja kansalaisyhteisöjen kanssa. Suomessa ja maailmalla niin ikään jo moni organisaatio ja yksityisihminen askartelee samojen kysymysten kanssa, kysytään heiltä!

CTTssä pääsimme yksittäisestä ideasta kasvattamaan suurta yli organisaatiorajojen ulottuvaa prosessia, ja lopulta keskusteluyhteyksiin Helsingin kaupungin kanssa idean toteuttamisesta. European Health Parliamentin kautta politiikkaan tutustuttuani, oli helppo löytää Brysselissä mutta myös Uudellamaalla isoksi vaikutustekijäksi rahan. Mikäli CTTn kehittämisidean kaltaisesti järjestöjen ja kolmannen sektorin palvelun tarjoajien tapahtumat näkyisivät esimerkiksi kaupungin tapahtumasivuilla, löytyisivät ne helpommin, ja pitkällä aikavälillä kaupunkilaisten hyvinvointi paranisi ja sosiaali- ja terveysmenot pienenisivät. Helsingin kaupunki uudistaa sivustojaan syksyllä (ellei korona siirrä aikatauluja), ja kiinnostusta oli molemmin puolin pysyä yhteyksissä.

Puhu ääneen, ehkä kavereilla on hyviä näkökulmia samaan idikseen! Yhteisönä ääni kaikuu kovempaa.

Selfiessä Fanni-Laura Mäntylä hymyilee. Häikäisevä auringonvalo hehkuu hänen hiuksissaan.

Fanni-Laura Mäntylä

Kirjoittaja on mielen hyvinvoinnin aktivisti, European Health Parliamentin komitean puheenjohtaja, julkaistu runoilija ja vasta valmistunut mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen viestinnällisin taipumuksin.

Twitter @_FanniLaura